Onze mensen

Björn Rzoska

Björn Rzoska, sinds 2006 gemeenteraadslid en fractieleider in Lokeren, werd in 2009 door Wouter Van Besien gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het ondervoorzitterschap van de partij. Het duo Van Besien-Rzoska haalde het en leidde de partij, o.m. met de inhoudelijke verbreding, een professionalisering en de naamsverandering van Groen! naar Groen (zonder uitroepteken). In het najaar van 2010 werd hun mandaat verlengd voor 4 jaar.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 verhuisde Filip Watteeuw echter naar Gent om er schepen te worden; Björn werd zo fulltime Vlaams volksvertegenwoordiger en Elke Van den Brandt nam de fakkel van ondervoorzitter over.

Björn slaagde er in de vorige legislatuur in om zich op korte tijd te profileren op dossiers zoals het Oosterweeldossier en het arbeidsmarktbeleid (vooral jongerenwerkloosheid). Hij gelooft in duurzame mobiliteitsoplossingen die vragen om meer investeringen in fietspaden en openbaar vervoer!
Als nieuwe fractieleider in het Vlaams parlement zal hij zijn voorzitter en kompaan, Wouter Van Besien die ook een mandaat opneemt, aansturen.